Λογοθεραπεία

Τα παιδιά με αναπηρίες στο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης παρακολουθούν προγράμματα του τμήματος Λογοθεραπείας. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε τις επικοινωνιακές και γλωσσικές ικανότητες του παιδιού, να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία του παιδιού, δηλαδή την έκφραση σε οποιαδήποτε μορφή των σκέψεων και των συναισθημάτων του παιδιού, καθώς και την κατανόηση του τι πραγματικά σκέφτονται, νιώθουν και θέλουν.

Οι λογοθεραπευτές μας αξιολογούν και παρεμβαίνουν σε κάθε είδους διαταραχή που επηρεάζει την ανθρώπινη επικοινωνία, η οποία μπορεί να είναι νευρολογική, αναπτυξιακή ή λειτουργική. Τα παιδιά παρακολουθούν εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα λογοθεραπείας βάσει των ικανοτήτων και των αναγκών τους, σε περιπτώσεις όπως :

  • Γλωσσικές διαταραχές: Διαταραχές στην έκφραση ή την κατανόηση της προφορικής ή / και γραπτής γλώσσας. Οι γλωσσικές διαταραχές επηρεάζουν το επίπεδο της γραμματικής μορφολογίας, της σύνταξης, του λεξιλογίου και της χρήσης της γλώσσας.
  • Διαταραχές ομιλίας: Ομιλία είναι η λεκτική έκφραση της γλώσσας. Αναφέρεται σε διαταραχές σε οποιοδήποτε από τα υποσυστήματα ομιλίας: άρθρωση, αναπνοή, φωνή, αντήχηση και προσωδία.
  • Διαταραχές κατάποσης: Οι διαταραχές κατάποσης (ή δυσφαγία) αναφέρονται σε προβλήματα κατά τη διάρκεια της σίτισης και μπορούν να εμφανιστούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κατάποσης.

Τόσο η αξιολόγηση όσο και η θεραπευτική παρέμβαση λαμβάνουν χώρα σε συνεργασία με την υπόλοιπη Διεπιστημονική Ομάδα του «Χατζηπατέρειου» Κέντρου Αποκατάστασης.