Τράπεζα Βοηθημάτων Αποκατάστασης

Η Τράπεζα Βοηθημάτων Αποκατάστασης στο Χατζηπατέρειο Κέντρο λειτουργεί από το 2012. Έχει διαθέσει ειδικά βοηθήματα σε σχεδόν όλες τις  οικογένειες των μαθητών του Κέντρου, αλλά και σε πολλές ακόμη οικογένειες σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και νοσοκομεία. Με τα βοηθήματα οι οικογένειες μπορούν να προσαρμόζουν τον χώρο του σπιτιού του παιδιού, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη προσβασιμότητα ανάλογα με την αναπηρία (κινητική, αισθητηριακή ή γνωστική / νοητική).

Μετά από αξιολόγηση από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας του Κέντρου, έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε συγκεκριμένα Ορθοπεδικά Βοηθήματα Αποκατάστασης για το παιδί, όπως ειδικά καθίσματα, περιπατητήρες, ορθοστάτες, αμαξίδια, κ.ά. που συμβάλλουν καθοριστικά στην λειτουργική αποκατάσταση του παιδιού.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια, δίνουμε μεγάλη έμφαση και σε Ηλεκτρονικά Βοηθήματα Αποκατάστασης που βασίζονται στην υψηλή τεχνολογία όπως οι προσαρμοσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets ή smartphones με εφαρμογές και ρυθμίσεις που τα κάνουν προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.

Τablets ή παλιότερης γενιάς smartphones είναι ιδανικά εργαλεία για την Τράπεζά μας, αν τα έχετε σε ένα συρτάρι και δεν τα χρειάζεστε, μας είναι πολύτιμα!

Αν θέλετε να συνδράμετε την Τράπεζα Βοηθημάτων Αποκατάστασης με ηλεκτρονικά είδη για τις οικογένειες των μαθητών μας, με τα οποία μπορούν να απολαμβάνουν συνολικά τις υπηρεσίες του Κέντρου δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως μέσω τηλεκπαίδευσης, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του Ιδρύματος.

Για την καλύτερη λειτουργία της Τράπεζας Βοηθημάτων Αποκατάστασης και της διαχείρισης των βοηθημάτων, που αξιοποιούμε στο Χατζηπατέρειο, θέλουμε την υποστήριξη των χορηγών μας!

Το 2020 με την υποστήριξη της ΑΒ Βασιλόπουλος οργανώσαμε μία ειδική αίθουσα (Depot Point), όπου ταξινομήσαμε σε dexion και καταλογοποιήσαμε όλα τα βοηθήματα που έχουμε διαθέσιμα.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία εφαρμογή (App) που θα μας βοηθήσει να καταχωρήσουμε τον κατάλογο των ειδικών βοηθημάτων που διαθέτουμε με μία περιγραφή, απεικόνιση, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε βοηθήματος. Με την εφαρμογή αυτή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διαχείρισης αποθήκης (logistics) για τη διάθεση των βοηθημάτων από τους ενδιαφερόμενους (item tracking).

Στο ίδιο πλαίσιο, θέλουμε να ανακαινίσουμε μία αίθουσα του Κέντρου μας, με σκοπό να αξιοποιηθεί ως αίθουσα κινητικής και λειτουργικής αξιολόγησης του παιδιού, προκειμένου να δοθεί το κατάλληλο βοήθημα, παράλληλα, με την τελική διαμόρφωση της αποθήκης της Τράπεζας Βοηθημάτων. Και οι δύο χώροι είναι διαθέσιμοι στο Κέντρο μας και έτοιμοι να προσαρμοστούν στις ανάγκες του Έργου. 

Επιμέρους στόχοι μας είναι οι ακόλουθοι:

1) Αναζήτηση εταίρων φορέων που διαθέτουν ειδικά βοηθήματα, προκειμένου να συμβάλλουν με υλικό σε μία πανελλαδική Τράπεζα Βοηθημάτων Αποκατάστασης.

2) Ανάπτυξη εφαρμογής (App / Microsite) για τη διαχείριση της Αποθήκης (Logistics) της Τράπεζας — κεντρικά από το ΙΚΕ και τοπικά (local) από τους φορείς εταίρους.

3) Ανάπτυξη του συστήματος αξιολόγησης του ΙΚΕ ως προς τις ανάγκες των ωφελουμένων σε ειδικά βοηθήματα κατά ICF ( International Classification of Functioning, Disability and Health) — αυτό απαιτεί εκπαίδευση προσωπικού των εταίρων φορέων.

4) Δημιουργία Showcase Rooms σε εταιρείες που πωλούν προϊόντα σπιτιού, ειδικά αν έχουν προεγκατεστημένα δείγματα δωματίων (διακοσμημένων) όπου θα παρουσιάζονται ειδικά βοηθήματα για το σπίτι. Αυτό θα συμβάλλει, παράλληλα, και στην ευρεία ευαισθητοποίηση του κοινού για την αναπηρία και ίσως παρακινήσει τους κατασκευαστές σε ειδικές διαμορφώσεις επίπλων, χώρων κ.ά. που λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των ΑμεΑ.

5) Σύζευξη της υπηρεσίας με εταιρεία μεταφορών (Courier) για τη μετακίνηση του υλικού μεταξύ των διασυνδεδεμένων τραπεζών, σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι χρειάζονται να δανειστούν βοηθήματα που βρίσκονται σε Τράπεζα εκτός των ορίων του νομού τους.

6) Περαιτέρω Ανάπτυξη της Αίθουσα Αξιολόγησης σε Audio/Visual Room που θα δίνει τη δυνατότητα εικόνας και ήχου από το δωμάτιο (σε real-time χρόνο ή βιντεοσκοπημένο) για hands-on training, ως προς τη σωστή χρήση των ειδικών βοηθημάτων.

7) Δυνατότητα χρήσης Ξενώνων Προσωρινής Φιλοξενίας (όπως του Χατζηπατέρειου) στο πλαίσιο των υπηρεσιών των εταίρων φορέων, προκειμένου να φιλοξενούνται οι ωφελούμενοι που χρειάζονται βοηθήματα, προσερχόμενοι από απομακρυσμένες περιοχές, για το διάστημα που διαρκεί η αξιολόγηση (για την ανάθεση του κατάλληλου ειδικού βοηθήματος).

8) Δυνατότητα ψυχολογικής και άλλης υλικής / οικονομικής υποστήριξης των οικογενειών που απευθύνονται στην Τράπεζα, ειδικά αν συντρέχουν οικονομικές δυσκολίες στην οικογένεια.  

9) Ενημέρωση του κοινού (ωφελουμένων, κατ’ αρχήν, και ευρύ κοινού, στη συνέχεια) για τις δυνατότητες της υποστηρικτικής τεχνολογίας και των ειδικών βοηθημάτων στην αποκατάσταση της αναπηρίας (κοινωνικό μοντέλο).

Δείτε πώς μπορείτε να συνδράμετε εδώ.